Контакт информации

 Македонска Академија на Науките и Уметностите
        Истражувачки Центар за Генетско Инжинерство и Биотехнологија „Георги Д. Ефремов“
 Byл. Крсте Петков Мисирков бр.2, 1000 Скопје, Република Македонија
  (+389) 2 3235410
  (+389) 2 3115434
  icgib@manu.edu.mk

Мапа