НОВОСТИ


Предавање на проф. д-р Миленко Танасиевиќ во МАНУ (22 април 2015)  

Проф. д-р Миленко Танасиевиќ (вонреден професор по патологија, на Harvard Medical School, Boston MA, USA), заменик директор на Клиничка патологија и директор на Клинички лаборатории при болницата Brigham and Women's Hospital и Dana Farber Cancer институтот, Boston MA, USA, на покана на истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ – МАНУ, одржа предавање на тема „ ДВАЕСЕТ ГОДИНИ ИСКУСТВО СО КОМПЈУТЕРИЗИРАНА КЛИНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ ВО BRIGHAM AND WOMEN’S HOSPITAL HARVARD MEDICAL SCHOOL, BOSTON, USA”Предавањето се одржа во Амфитеатарот на Македонската академија на науките и уметностите на 22 април 2015 (среда) во 13 часот.

 
01
01
01
01
01
01