НОВОСТИ


Предавање на проф. д-р Димитар Ефремов во МАНУ (28 март 2014)Проф. д-р Димитар Ефремов, раководител на Одделот за молекуларна хематологија при Меѓународниот центар за генетско инженерство и биотехнологија, Рим, Италија, на покана од Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија “Георги Д. Ефремов” одржа предавање на тема „ НОВИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ПАТОГЕНЕЗАТА, ПРОГНОЗАТА И ТРЕТМАНОТ НА ХРОНИЧНАТА ЛИМФОЦИТНА ЛЕУКЕМИЈА“. Предавањето се одржа на 28 март 2014 г. во амфитеатарот на Македонската академија на науките и уметностите.


01
01
01
01
01
01