НОВОСТИ


Сертификат за квалитет и компетентност согласно стандардот ISO/IEC 17025:2006Од ноември 2015 година Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологијаГеорги Д. Ефремовпри Македонската академија на науките и уметностите се стекна со сертификат за квалитет и компетентност  согласно  стандардот ISO/IEC 17025:2006.

 
01
01