НОВОСТИ


Дводневен симпозиум во рамките на иницијатива COST Action no.17118 Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer На 28 февруари и 1 март 2019 година се одржа дводневен симпозиум во рамките на иницијатива COST Action no.17118 Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer во Амфитеатарот на Македонската академија на науките и уметностите.
01
01
01
01