НОВОСТИ


Научен симпозиум за уредувачи на списанија од областа на биомедицинатаВо организација на Македонската академија на науките и уметностите, на 25 Април се одржа еднодневен состанок на издавачите на биомедицински списанија од земјата и странство. На овој состанок на тема „Интегритет и добра пракса во издавачката дејност од областа на биомедицината“ присуствуваа неколку предавачи од странство како и бројни научници од земјата (Work Shop Program). 
01
01
01
01
01
01
01
01